Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Αν επιλέξετε να γίνετε διαμεσολαβητής/τρια θα έχετε την δυνατότητα:

1. να κάνετε έναρξη με συγκεκριμένο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και να ασκείτε ένα επικερδές επάγγελμά πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Είναι ίσως το νεότερα θεσμοθετημένο επάγγελμα του 21ου αιώνα. Αυτό και μόνο χαρακτηρίζει τη δυναμική που πρόκειται να λάβει ο θεσμός της διαμεσολάβησης.

Εάν είστε δικηγόρος, με την διαπίστευσή σας ως διαμεσολαβητής από το Υπ. Δικαιοσύνης, σας δίνεται η δυνατότητα να παρέχεται σφαιρικότερες και πληρέστερες υπηρεσίες είτε ως διαμεσολαβητής είτε, με την υποχρεωτική σας πλέον παρουσία, ως νομικός παραστάτης σε πλήθος υποθέσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θεσμός της διαμεσολάβησης εντάχθηκε τυπικά στην Ελληνική έννομη τάξη το έτος 2010 και ουσιαστικά εφαρμόστηκε το 2019 με τον ν. 4640. Τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην δημοσιότητα αναφέρουν ότι:

  • το 75% των διαφορών που τα μέρη επέλεξαν, μετά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία, να λύσουν την διαφορά τους με διαμεσολάβηση κατέληξαν σε συμφωνία και υπογραφή του Πρακτικού Διαμεσολάβησης,
  • το 70% των εκούσιων διαμεσολαβήσεων κατέληξαν σε συμφωνία και υπογραφή του Πρακτικού Διαμεσολάβησης,
  • το 14% των υποθέσεων προσέφυγαν τελικά σε εκούσια διαμεσολάβηση μετά από την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβηση

Στοιχεία τα οποία είναι ενθαρρυντικά και αποδεικνύουν ότι η διαμεσολάβηση έχει πεδίο εφαρμογής στην Ελλάδα, όταν μάλιστα ο θεσμός εφαρμόζεται μόλις τρία χρόνια.

2. να ασκείται ένα επάγγελμα με ευέλικτο ωράριο και χωρίς συγκεκριμένη έδρα. Ο νόμος δίνει την δυνατότητα οι διαμεσολαβήσεις να πραγματοποιούνται πλέον και ηλεκτρονικά μέσω τηλεδιάσκεψης. Όποιος ασκεί το επάγγελμα του διαμεσολαβητή μπορεί να κάνει διαμεσολαβήσεις από οπουδήποτε και αν βρίσκεται, αυτό που χρειάζεται να έχει είναι έναν υπολογιστή με δυνατότητα χρήσης ιντερνέτ. Απαιτείται όμως να είναι άρτια εκπαιδευμένος με αναπτυγμένες δεξιότητες στην εξ αποστάσεως επικοινωνία.

3. να αποκτήσετε και να αναπτύξετε δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων και συναισθημάτων. Η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι διαμεσολαβητές/τριες τους βοηθά να αντιμετωπίσουν τις κάθε είδους συγκρούσεις, οι οποίες υπάρχουν σε όλο το φάσμα των καθημερινών ανθρώπινων σχέσεων, φιλικές, εργασιακές, οικογενειακές, εμπορικές, τραπεζικές κ.α.. Η ενσυναίσθηση, η ενεργητική ακρόαση, η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης, οι διαπραγματευτικές ικανότητες, οι τεχνικές άρσης του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις είναι μερικά από τα ευεργετικά οφέλη όσων εκπαιδεύονται στη διαμεσολάβηση.

4. να αναπτύξετε την δημιουργικότητα  σας. Η διαμεσολάβηση οδηγεί σε μια συμφωνία, τους όρους της οποίας διαμορφώνουν τα μέρη με τους νομικούς παραστάτες με την βοήθεια του διαμεσολαβητή. Σε αντίθεση με την δικαστική απόφαση, η οποία είναι απαραίτητο να ακολουθεί κάποια στενά δικονομικά ή νομικά όρια, στην διαμεσολάβηση μπορούν να εφαρμοστούν δημιουργικές λύσεις, επομένως ο διαμεσολαβητής/τρια χρειάζεται να είναι ευέλικτος/η και δημιουργικός/η.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Copyright © kedive.gr 2024