Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Βορείου Ελλάδος (Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.) ιδρύθηκε το έτος 2022 από τον εκπαιδευτικό όμιλο Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Easy Education, αδειοδοτημένων από το Υπ. Παιδείας, έχοντας δεκαπενταετή (15) εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.  Τα Κ.Δ.Β.Μ Easy Education φέρουν Πανελλαδική δράση για την υλοποίηση τόσο αυτοχρηματοδοτούμενων όσο και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σπουδών. Συνεργάζονται, επίσης με ελληνικά αλλά και ξένα πανεπιστήμια αλλά και με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης. Περισσότεροι από 50.000 εκπαιδευόμενοι τα έχουν επιλέξει προκειμένου να λάβουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες με επιτυχία.

Έχει λάβει την απαιτούμενη αδειοδότηση από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4640/2019 περί διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Το Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε. έχει δημιουργήσει και παρέχει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ σύμφωνα με το ορισμένο περιεχόμενο που επιβάλει η νομοθεσία (ν. 4640/2019), εμπλουτισμένο και εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της νέας εποχής, με την δυνατότητα χρήσης της νέας τεχνολογίας μέσω εξ’ αποστάσεως μαθημάτων και  e-class και με την δυνατότητα χορήγησης ασύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού. Στεγάζεται σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο και φιλόξενο περιβάλλον, με πολλαπλές αίθουσες για τις εργασίες των ομάδων εργασίας και τις προσομοιώσεις διαμεσολάβησης.

Εκτός από το πρόγραμμα ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ το Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.  παρέχει ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, ΣΧΟΛΙΚΗ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ διαμεσολάβηση, με στόχο την διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση, προκειμένου οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές να παρέχουν υψηλού επιπέδου διαμεσολαβήσεις.

Στο πλαίσιο στήριξης της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα παρέχει:

  • επιμορφώσεις σε δικηγόρους σχετικά με τον θεσμό της διαμεσολάβησης
  • ημερίδες, σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους διαμεσολαβητές, με θέματα που αφορούν στην διαδικασία της διαμεσολάβησης

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Copyright © kedive.gr 2024