Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε. παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών για την τακτική προαγωγή και διατήρηση των γνώσεων τους με ελάχιστο αριθμό εκπαίδευσης είκοσι (20) ωρών, στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ,ΣΧΟΛΙΚΗ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ διαμεσολάβηση.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Copyright © kedive.gr 2024