Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.Μνημόνιο Σύμπραξης και Επιστημονικής Συνεργασίας του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε με τον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας

Ανακοίνωση Μνημονίου Σύμπραξης και Επιστημονικής Συνεργασίας του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε  με τον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Βορείου Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας, βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουν την συνεργασία τους.

Η συνεχής εξέλιξη και  εδραίωση του θεσμού της Διαμεσολάβησης ως ψηφίστηκε και κατοχυρώθηκε  με τον  νόμο Ν.4640/2019 , οδήγησε τον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας και  το  Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε   να συνεργασθούν με σκοπό την άμεση επιστημονική παρακολούθηση της εξέλιξης του θεσμού καθώς και  της  υποστήριξης  αυτού.  Τόσο  το Διαπιστευμένο Εκπαιδευτικό Προσωπικό-Καθηγητές όντας Διαπιστευμένοι  Διαμεσολαβητές του κέντρου , όσο και το  σώμα  του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας,  συμφωνήσαμε να εργασθούμε από κοινού  προς την επίτευξη του  παραπάνω σκοπού. Η διασφάλιση λήψης ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών από το Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε  για το σύνολο των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, που αφορούν τον θεσμό της διαμεσολάβησης καθώς και διαφόρων άλλων  γνωστικών  αντικείμενων  που άπτονται της ασκήσεως του λειτουργήματος της μαχόμενης Δικηγορίας και της νομικής επιστήμης θα  αποτελέσουν εφόδιο στα χέρια των Δικηγόρων στις ανάγκες των καιρών .

Πέραν όμως  της επιτεύξεως του επιστημονικού σκοπού  και πέραν  της δημιουργίας    επιπλέον  εργασιακής  ύλης των συμπραττόντων, η παρούσα συνεργασία γεννά και  προσδοκίες   γενικότερης ισχυροποίησης και ανάδειξης  του τόπου μας, καθώς ως τόπος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εν δυνάμει διαπιστευμένων  Διαμεσολαβητών σε συνδυασμό με την  οργάνωση πλείστων συνεδρίων και ημερίδων, με θέμα τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και άλλων  γνωστικών αντικειμένων που αφορούν τη νομική επιστήμη, θα αναδειχθεί ποικιλοτρόπως ο τόπος μας και θα τονωθεί  η ευρύτερη τοπική  οικονομία.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Βορείου Ελλάδος αποτελεί αδειοδοτημένη δομή του Υπ. Δικαιοσύνης για την παροχή των απαιτητών υπηρεσιών εκπαίδευσης εν δυνάμει Διαμεσολαβητών. Ιδρύθηκε το έτος 2022 από τον εκπαιδευτικό όμιλο Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Easy Education, αδειοδοτημένων από το Υπ. Παιδείας, έχοντας δεκαπενταετή (15) εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θεσμός της Διαμεσολάβησης εντάχθηκε τυπικά στην Ελληνική έννομη τάξη το έτος 2010 και ουσιαστικά εφαρμόστηκε το 2019 με τον ν. 4640/2019 και αποτελεί έναν συμβιβαστικό τρόπο επίλυσης διαφορών. Εφαρμόζεται στις εμπορικές, αστικές, οικογενειακές,  και εργατικές διαφορές, πριν την άσκηση της αγωγής και κατά την διάρκεια πριν της   εκδικάσεως  της στα δικαστήρια. Ο Διαμεσολαβητής οργανώνει και διεξάγει την Διαμεσολάβηση, στην οποία, βοηθάει τα μέρη να αντιμετωπίσουν την σύγκρουση τους και να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση στην διαφορά τους. Η άριστη εκπαίδευση και κατάρτιση του, οι δεξιότητες που έχει αναπτύξει και ο επαγγελματισμός που επιδεικνύει πριν και κατά την διάρκεια της Διαμεσολάβησης εγγυώνται την αποτελεσματική και καλή διεξαγωγή της.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Copyright © kedive.gr 2024