Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ακολουθούν οι Γενικοί Όροι που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση του ιστότοπου kedive.gr. Αν δε συμφωνείτε μαζί τους, δε θα πρέπει να τον χρησιμοποιείται. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το kedive.gr ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, τότε συμφωνείτε και δεσμεύεστε με τους εξής Όρους Χρήσης:

Ποια δεδομένα που σας αφορούν συλλέγουμε;

Συλλέγουμε από εσάς τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες διαμονή και διευθύνσεις IP ή ονόματα χώρου των υπολογιστών που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας.

Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κατόπιν συγκατάθεσής σας και για σκοπούς προώθησης του ιστότοπου μας για την καλύτερη ενημέρωση σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν  δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.

Το Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε. (Κέντρο Διαμεσολάβησης Βορείου Ελλάδος) εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες ασφάλειας, προκειμένου οι προσωπικές πληροφορίες σας να προστατεύονται από φθορά, καταστροφή ή κοινολόγηση σε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή σας, και να αποφεύγεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτές. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους αποθηκεύονται οι πληροφορίες φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον με περιορισμένη φυσική πρόσβαση. Χρησιμοποιούμε ασφαλή τείχη προστασίας και άλλα μέτρα για τον περιορισμό της ηλεκτρονικής πρόσβασης. Εάν τα δεδομένα πρέπει να διαβιβαστούν σε τρίτο, απαιτούμε από αυτόν να θεσπίζει παρόμοια μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Κάθε πληροφορία που συλλέγουμε ή καταγράφουμε περιορίζεται στα γραφεία μας. Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν παρέχεται σε τρίτους. Μπορείτε να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε οποτεδήποτε επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που σας αφορούν, να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων αυτών, να ζητήσετε τη διαγραφή ή τη διόρθωσή τους, ή τη μεταφορά των δεδομένων που σας αφορούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας υποβάλετε τα αιτήματά σας στη διεύθυνση dikaiomastilithi@kedive.gr Είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός ενός μήνα, αλλά εάν το αίτημά σας είναι υπερβολικά πολύπλοκο ή εάν λάβουμε υπερβολικά πολλά αιτήματα, θα σας ενημερώσουμε ότι η προθεσμία αυτή ενδέχεται να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες.

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, δικαίωμα λήψης κατόπιν αιτήματος πληροφοριών σχετικά με τη συλλογιστική στην οποία βασίζεται η επεξεργασία δεδομένων, δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή τη διόρθωση των δεδομένων και δικαίωμα να μην αποτελέσετε αντικείμενο πλήρως αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης χωρίς να ληφθούν υπόψη οι απόψεις σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας υποβάλετε τα αιτήματά σας στη διεύθυνση στην Βέροια, Κεντρικής αρ. 5 TK 59132. Έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας .

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Copyright © kedive.gr 2024