Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.2ος κύκλος Κτηματολογικής Διαμεσολάβησης

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Βορείου Ελλάδος (Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.) ιδρύθηκε το έτος 2022. Έχει δημιουργήσει, ενώ συγχρόνως παρέχει, ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ σύμφωνα με το ορισμένο περιεχόμενο που επιβάλει η νομοθεσία (ν. 4640/2019). Πλήρως εμπλουτισμένο και εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της νέας εποχής, προσφέροντας τη δυνατότητα χρήσης της νέας τεχνολογίας μέσω εξ’ αποστάσεως διαδραστικών μαθημάτων και e-class, σε συνδυασμό με τη χορήγηση ασύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού.

Έναρξη νέου κύκλου 3 Νοεμβρίου – Διαθέσιμες 50 θέσεις εκπαιδευομένων

Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Μάθετε για την εκπτωτική πολιτική και τις παροχές που προσφέρονται ΕΔΩ.

Περισσότερες πληροφορίες στο site του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

  • Αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
  • Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης
  • Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.
  • Αίτηση Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.
  • Υπογεγραμμένη Σύμβαση Εμπιστευτικότητας – Απορρήτου και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

  • Αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή / και την αντιστοιχία.
  • Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.
  • Αίτηση Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.
  • Υπογεγραμμένη Σύμβαση Εμπιστευτικότητας – Απορρήτου και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων

 

Δίδακτρα

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται σε 350 ευρώ  και περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω.

 

Εκπτωτικές κατηγορίες – παροχές:

15% έκπτωση για πολυτέκνους – τριτέκνους – ΑμεΑ – ανέργους – μονογονεϊκές οικογένειες – κατόχους Ευρωπαϊκής κάρτας νέων και σε περίπτωση πρόωρης εγγραφής (10 ημέρες πριν την έναρξη).

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μη επιτυχούς συμμετοχής στην προφορική και γραπτή αξιολόγηση τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Σε κάθε κύκλο συμμετέχουν έως 50 υποψήφιοι και μπορούν να λάβουν μέρος δικηγόροι και μη.

 

Καλή επιτυχία σε όλους τους ενδιαφερόμενους!

 

Η ομάδα του,

Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.

 

 

Οι εγκαταστάσεις μας:

IMG_2249
IMG_2625
IMG_2624
IMG_2938
IMG_2632 (19)
IMG_2622 (7)
previous arrow
next arrow

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Copyright © kedive.gr 2024